GALLERY

2019  2018  2017 2016  2015

2016.10.11@Shinjuku Antiknock (Photos by Hideyuki Miyoshi)


2016.09.25@Shinjuku club SCIENCE (Photos by Hideyuki Miyoshi)


2016.08.20@Shinjuku Wildside Tokyo


2016.07.03@Kichijoji CRESCENDO (Photos by Hideyuki Miyoshi)


2016.06.05@Tachikawa BABEL (Photos by Hideyuki Miyoshi)


2016.05.01@Ikebukuro RUIDO K3